Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Företagsstöd

Varje år får regionen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen. Vi kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge stöd till bland annat investeringar, marknadsföring och innovationsutveckling i små och medelstora företag. Företag inom Sundsvalls tätort kan endast få stöd för externa konsulttjänster, innovationsstöd och utvecklingscheck.

Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandlare och drivmedelsanläggningar.

Vad är företagsstöd?

Syftet med företagsstöd är att skapa hållbar regional utveckling och tillväxt. Stöd kan beviljas till företag som skapar varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor. Företagsstöd innebär att Region Västernorrland kan stödja en del av investeringar och satsningar till företag för att de ska utveckla sin verksamhet.

De olika företagsstöd som finns:

Regionala företagsstöd:
Till företag med verksamhet i Västernorrland, för att skapa tillväxt i vår region. 

Kommersiell service: 
Till dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar där avståndet bedöms som långt till närmaste serviceanläggning. Syftet är att uppnå en god servicenivå i gles- och landsbygd.

Innovationer:
Nya lösningar som inte finns på marknaden idag.

Utvecklingscheck:
Små och medelstora företag har möjlighet att söka stöd för att mildra effekterna av covid-19 och utveckla sitt företag.

Har du frågor om företagsstöd?

Skicka ett mejl till oss: tillvaxt@rvn.se 

Kontakta oss

Kontaktinformation handläggare