- Öppna jämförelser är bra

2010-08-11 21:47

Landstingsöverläkare Per Skude kommenterar öppna jämförelser om hjärtsjukvård

Per Skude– Öppna jämförelser är en bra typ av genomlysning, som vi inte skulle ha möjligheter klara av att göra själv. Det är en bra illustration som också leder till att man får tänka till.

Det säger landstingsöverläkare Per Skude med anledning av de öppna jämförelser av landets hjärtsjukvård som offentliggjordes av Socialstyrelsen på tisdagen.

Var resultaten i den för Västernorrland de förväntade?

– Jag blev inte direkt förvånad över resultaten som redovisades. En hel del av dem har man haft på känn, säger han.

Men han anser att till exempel dödligheten i ischemisk hjärtsjukdom* som redovisas i genomlysningen, stämmer till eftertanke. Han säger också att generellt finns en allmän förbättringspotential inom vården.

– Vi behöver bli bättre på att ta till oss de kunskaper som redan finns. Vi uppfyller inte allt inom de kunskaper vi har, säger han.

Per Skude säger också att landstinget behöver se över sina rutiner. Han menar också att organisationen inte är riktigt riggad för att möta riskfaktorerna som finns bland befolkningen.

– Vardagsarbetet på vårdcentraler och mottagningar är mycket viktigt, både som hälsofrämjande arbete och som uppföljning efter en sjukdom, påpekar han.

Den på tisdagen presenterade undersökningen från Socialstyrelsen är den första i en serie liknande genomlysningar. Dessutom kommer varje höst sedan två år tillbaka öppna jämförelser av den totala vården inom Sveriges landsting.

*Ischemisk hjärtsjukdom uppstår när blodflödet genom hjärtats blodkärl försämrats så mycket att en syrebrist uppstår i hjärtat. 

 Läs också pressmeddelandet.

Text: Kåge Wiklund

Bild: Håkan Nordlöf

 


Tillbaka till toppen