1 miljard för minskade sjukskrivningar

2010-08-11 21:48

Landstingen får maximala 1 miljard från staten, tack vare ett träget arbete med att minska antalet sjukskrivningsdagar. Under 2007 sjönk antalet dagar med i snitt 12 procent.

Norrbotten sänkte mest, med 19,6 procent färre sjukskrivningsdagar. Västernorrland landade på 14,2 procent. Pengarna som landstingen får beräknas dels efter antalet invånare, dels efter hur man lyckats sänka antalet sjukskrivningsdagar. Pengarna ska stimulera hälso- och sjukvården att prioritera och utveckla sjukskrivningsprocessen för att stödja personer att undvika långvariga skadliga sjukskrivningar.

- För Landstinget Västernorrland innebär det 39 miljoner kronor och det betyder att vi kan fortsätta att fördjupa och vidareutveckla kvalitetsarbetet när det gäller sjukskrivningsprocessen  i länet, säger Jeannette Sehlberg, projektledare för Sjukskrivningsprojektet i Landstinget Västernorrland.

Utbetalningen sker i en fast och en rörlig del. Den fasta delen - 250 miljoner kronor - fördelas efter antalet invånare i respektive landsting. Den rörliga delen är kopplad till minskad andel sjukpenningdagar i respektive landsting. Under perioden 2006-2008 har landstingen möjlighet att ta del av maximalt 3 miljarder kronor.

 - Intresset och engagemanget för sjukskrivningsprojektet i Västernorrland är stort och det är verkligen glädjande. Vi fortsätter nu arbetet med att verka för en bättre och säkrare sjukskrivningsprocess som ska bidra till att minska riskerna att enskilda individer drabbas av passiva och onödigt långa sjukskrivningar, säger Jeannette Sehlberg.
 

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL,  är det flera framgångsfaktorer ligger bakom det överlag goda resultatet i alla landsting:

 

  • 16 landsting har en gemensam styrgrupp mellan högsta ledningen i landstingen och Försäkringskassan. De styr tillsammans hur arbetet ska utvecklas inom respektive län.

  • Flera landsting har utsett sjukskrivningskoordinatörer på vårdcentraler. De utvecklar rutiner så att patienterna ska få rätt hjälp och undvika passiva sjukskrivningar.

  • Försäkringskassans handläggare finns på många vårdcentraler och arbetar tillsammans med läkare och annan personal för att hitta lösningar för personer som är långtidssjukskrivna eller riskerar att få långa sjukskrivningar. Detta bidrar till ett bättre samarbete, minskade missförstånd och konflikter mellan vården och Försäkringskassan som gynnar patienterna.

  • Försäkringsmedicinska kommittéer finns i samtliga landsting. De träffar bland annat läkare för att diskutera hur de kan agera i mötet med patienten. Exempel på detta kan vara att en patient tror sig behöva lång sjukskrivning vid ryggskott, medan läkaren vet att rörelse är bästa receptet för att bli bättre och att det inte är ett hinder att genomföra de flesta arbeten.  

- Vi utgår från att vårt arbete i Västernorrland ska bidra till en enhetligare praxis, ökad samsyn, förbättrade rutiner, arbetssätt och metoder. Det initiala hanterandet av ett sjukfall är viktigt. All forskning och erfarenhet visar att ju längre en sjukskrivning varar, desto svårare är ofta vägen tillbaka till arbetslivet. Det pågående arbetet i sjukskrivningsprojektet förväntas medföra ett snabbare omhändertagande samt tidigare bedömning och insats för den enskilde individen, menar Jeannette Sehlberg .

 

Finns ytterligare frågor, kontakta:

Jeannette Sehlberg, projektledare Sjukskrivningsprojektet i Västernorrland,

Mobil: 070-191 68 41, e-post: jeannette.sehlberg@rvn.se


Anna Östbom, utredare, avd. för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting, tfn 08-452 76 96, Mobil 070-692 44 94, e-post: anna.ostbom@skl.se

 


Läs mer:
Mer information om 2007 års resultat av miljardsatsningen.
www.skl.se/sjukskrivningar

 

Mer information om Landstinget Västernorrlands sjukskrivningsprojekt finns på Landstingets externa webbplats: Pågående satsningar - sjukskrivningsprojektet

 

 


Tillbaka till toppen