Koll på barnets utveckling och BVC-besök med 1177:s nya BVC-app!

2012-10-04 11:11

Nu lanseras 1177:s BVC-app, riktad till småbarnsföräldrar. Ännu så länge finns den för IPhone, och 1177 räknar med att en version för Android är klar inom ett par veckor. Appen är färdig att laddas ner kostnadsfritt i Appstore och ligger i kategorin Healthcare&Fitness.

1177 BVC-app med exempel Kelly 5 månaderAppen fungerar som en mobil version av pappershäftet "Barnets hälsobok" som föräldrar får via BVC.

Idén till appen kom ursprungligen från personal i barnhälsovården och utvecklingen har skett i samarbete med läkare och sjuksköterskor därifrån. Allt material är kvalitetssäkrat i flera led, precis som innehållet på sajten 1177.se vilket den länkar vidare till.

Syftet med appen är att erbjuda småbarnsföräldrar ett mobilt komplement till hälsojournalen, där man kan läsa om olika BVC-besök och fylla i egen information när det passar dem.

Att ha tidpunkter för BVC-besök och vaccinationer i sin mobil, underlättar för föräldrar att komma ihåg tidpunkten för nästa besök, vilka vaccinationer som barnet fått och vilka de har kvar, och hålla sig informerade om sitt barns utveckling och hälsa. Appen är ett personligt verktyg för föräldern och har ingen koppling till barnets BVC-journal.

Exempel på innehåll i BVC-appen:

  • Man kan lägga till ett eller flera barn, med namn och bild om man vill.
  • Det finns en tidslinje för varje barn där man får översikt över de olika BVC-besöken i olika åldrar. Man kan ta del av kort information om varje besök och ungefär vad man brukar prata om så att man kan förbereda sig. Det finns fält för anteckningar så man inte glömmer bort vad man tänkt fråga nästa gång.
  • Appen gör det enkelt att hålla reda på vilka vaccinationer som är tagna, och när nästa dos ska tas. Man kan läsa om varför vaccinationen erbjuds, det finns tips inför vaccinationen och kort information om hur barnet kan må efteråt.
  • Man kan skriva in barnets längd och vikt och få se utvecklingen i kurvor. Det finns information om hur man förstår kurvorna och att man ska vända sig till BVC om man är orolig. Det finns även information om att man bör väga och mäta barnet på BVC, inte hemma.
  • I tidslinjen finns bildsatta länkar till tema Barn och föräldrar på 1177.se, anpassade efter varje ålder. Där finns också tips på roliga saker man kan göra tillsammans i olika åldrar.
  • Man kan välja att lägga till egna händelser med foton i tidslinjen. Till exempel när barnet tog sina första steg, första ordet och favoritmaten i en viss ålder.
  • Appen informerar på ett enkelt och kortfattat sätt om barnhälsovården och vad den har att erbjuda.

 1177 BVC-app, exempel med information om samtal om barnets hörsel

1177 BVC-app visar barnets längdkurva

1177 BVC-app med föräldrarnas egna bilder

1177 BVC-app visar vaccinationsprogrammet

1177 BVC-app visar information om besök och barnets utveckling


Tillbaka till toppen