13 miljoner extra till regionens näringsliv

2020-06-12 11:25

10 juni beviljade mellersta Norrlands strukturfondspartnerskap 13 miljoner kronor i EU-medel till ett ramprojekt i Region Västernorrland. Pengarna ska gå till företag för omställning och utveckling med anledning av coronakrisen.

Regionen kommer att erbjuda små och medelstora företag i hela länet ekonomiskt stöd för att bidra till företagens utveckling och omställning. Något som många företag behöver göra för att klara av coronakrisen.

- Det har varit ett stort tryck på våra befintliga stöd, inte minst den utvecklingscheck som inrättades för att mildra effekterna av krisen. Nu får vi påfyllning och kan bevilja stöd till fler företag, säger Maria Lidgren, tillväxtchef på Region Västernorrland.

Det kommer att vara möjligt att söka stöd för både mjuka investeringar som exempelvis konsultkostnader och hårda investeringar som maskiner eller inventarier. Stödet kommer att omfatta företag i hela Västernorrland och i alla branscher.

- Med anledning av pandemin och dess påverkan på näringslivet är det angeläget med en bredd av insatser för att möta företagens nya verklighet. Därför är det glädjande att EU-medel kan ställas om och nyttjas där de behövs som mest, säger Sara Nylund, vice ordförande i strukturfondspartnerskapet.

Projektet startas upp under hösten och pågår under drygt två år. Information om alla befintliga företagsstöd finns på www.rvn.se/tillvaxt. När ramarna är satta för de nya medlen kommer den sidan att uppdateras med information.

 

Vad är ett ramprojekt?

Ett ramprojekt, till skillnad från ett vanligt projekt, omfattar aktiviteter i ett andra led – i detta fall genom att erbjuda företag ekonomiskt stöd.

Alla beviljade projekt i strukturfondspartnerskapet:

Regionalfonden

Ramprojekt Region Jämtland Härjedalen 13 274 999 kr
Ramprojekt Region Västernorrland 13 727 065 kr
Fermentering av skogens... Mittuniversitetet 6 249 850 kr
AI Kompetens  Mittuniversitetet            5 042 491 kr
CooCon Connect Norr 7 280 297 kr
Från bioslam till röding Mittuniversitetet             291 850 kr
Almåsa som destination  Almåsa Fritid 400 000 kr
MIUN CBL Mittuniversitet    400 000 kr
Hallstaområdet  Sollefteå Kn  400 000 kr
Hållbar filmproduktion  Scenkonst VN  400 000 kr

   

Socialfonden

Alla kan arbeta   Härnösands kommun  6 667 874 kr
Hållbart arbetsliv i VN  Kommunförbundet VN    4 019 267 kr

 


Tillbaka till toppen