2 miljoner för att stärka Västernorrlands livsmedelsstrategi

2017-10-06 10:06

Region Västernorrland får 2 miljoner kronor för att hjälpa till att utveckla livsmedelskedjan. Det meddelade regeringen i ett pressmeddelande under torsdagen den 5 oktober.

Totalt 42 miljoner ska erbjudas de som har regionalt utvecklingsansvar i landet. Till den skaran sällar sig Region Västernorrland sedan den 1 januari 2017. Dessa aktörer bedöms ha en viktig roll för utveckling och tillväxt i länet och ska därmed hjälpa till att utveckla livsmedelskedjan.

– Det är viktigt att satsa på utveckling för att göra verklighet av den nationella livsmedelsstrategin. Västernorrland var först ut i landet med en regional livsmedelsstrategi - vi jobbar nu med att genomföra handlingsplanen och regeringens satsning passar väl in i det arbete vi gör, säger Region Västernorrlands tillväxtchef Maria Lidgren.

Västernorrlands livsmedelsstrategi visar att Västernorrland har potential att öka värdet på livsmedelsproduktionen med 30 procent till år 2025. Det kräver höjd företagarkompetens och affärsmässighet, att utveckla mer av kunskapsutbyte mellan producenter och att utveckla lokal och regional förädlingsindustri.

– I vårt län har livsmedelsindustrin och primärproduktionen samlats för att tillsammans med myndigheter och regional utveckling samverka och göra gemensamma insatser för att stärka lönsamheten och öka produktionen, säger LRFs regionchef Susanne Öberg som också är sammankallande i det partnerskap som bildats för att genomföra den regionala livsmedelsstrategin.

Västernorrlands livsmedelsstrategi

Regeringen skriver i ett pressmeddelande:

”100 miljoner kommer från Landsbygdsprogrammet. Pengarna har varit öronmärkta för att just användas till genomförandet av livsmedelsstrategin och ska bland annat gå till att förbättra samverkan mellan aktörer som påverkar utvecklingen av livsmedelskedjan. 42 miljoner ska erbjudas de som har regionalt utvecklingsansvar. Dessa aktörer har en viktig roll för utveckling och tillväxt i länet och kan därmed hjälpa till att utveckla livsmedelskedjan."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Lidgren, tillväxtchef Region Västernorrland, 070-190 44 14
Susanne Öberg, LRF Västernorrland, 0612-77 18 06, 070-641 30 05


Tillbaka till toppen