2,5 miljoner till forskning

2010-08-11 21:47

De fyra Norrlandstingen har för 2009 delat ut 2,5 miljoner till 20 forskningsprojekt i Norrland. Fördelningen av pengarna har beslutats av regionförbundets FOUU-råd. I de 2,5 miljonerna ingår också utdelning till två projekt ur Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland.

De fyra Norrlandstingen har under åren 1986-2009 fördelat drygt 60 miljoner kronor till 959 norrländska forskningsprojekt via anslaget VISARE NORR (som står för Vårdforskning i samverkan regionalt i norr). Till detta kommer årliga

Från 2005 har Norrlandstingens regionalförbund ansvaret för forskningsanslaget. som har till huvudsyfte att stimulera forskning i samverkan i Norrland. Forskningsprojekt med klinisk och annan verksamhetsanknuten inriktning, som är av intresse för utvecklingen av norrländsk hälso- och sjukvård prioriteras.

De projekt som fått bidrag i denna omgång är följande:

 • Studier av sorkfeber – en norrländsk blödarfeber, 200.000 kronor.
 • Astma och allergisk sensibilisering bland skolbarn – effekt av miljöexponeringar, 200.000 kronor.
 • DIVINE – en databas för forskning om uppkomst av diabetes och dess komplikationer samt om diabetesvård, 175.000 + 80.000 kronor.
 • Genetisk kartläggning och uttryck av den ärftliga näthinnesjukdomen Retinitis pigmentosa av Bothniatyp i norra Sverige, 150.000 kronor.
 • The natural history of the disease progress of COPD Delstudie Kardiovaskulär co-morbiditet, 150.000 kronor.
 • Uppbyggnad av kroppssammansättningsdatabas, 150.000 kronor.
 • Äldre kvinnors och mäns upplevelse av att insjukna i sin första hjärtinfarkt, 120.000 kronor.
 • Skolios och Genetik-2 Norrland, 120.000 kronor.
 • Kostnader för KOL för individen och samhället, 120.000 kronor.
 • Ungdomars utsatthet för våld: Prevalens och riskfaktorer, samband med alkoholbruk, annat drogbruk, självskadebeteende och hälsa, 110.000 kronor.
 • Kvantifiering monitorering och minimering av brytningsfel efter operationer och behandlingar i ögats främre segment, 110.000 kronor.
 • Kostvanor och supplementering med Omega-3 vid Ankyloserande Spondylit, 110.000 kronor.
 • Leder fysiologisk hormonbehandling av flickor med Turners Syndrom till minskad morbiditet som vuxen?, 110.000 kronor.
 • Effekten av behandling med motorisk kontrollträning kontra funktionellt inriktad styrketräning hos patienter med perifer ländryggsmärta, 110.000 kronor.
 • Att spåra sjukhussjukan med DNA-teknik - Var kommer bakterierna vid infekterade proteser ifrån? , 110.000 kronor.
 • Kvarstår effekten av livsstilsförändringar i primärvården? En uppföljning av Björknäsprojektet efter 7 år, 70.000 + 50.000 kronor.
 • Vilka får knäartros efter främre korsbandsskada? Och varför? 20-års uppföljning av opererade respektive icke opererade patienter behandlade i Norr- och Västerbotten, 70.000 kronor.
 • Jodstatus i Norr- och Västerbotten – en undersökning av den vuxna befolkningen inom MONICA 2009, 70.000 kronor.
 • Är magnetkameraundersökningar säkra med avseende på DNA integritet? , 70.000 kronor.
 • ”Molekylärgenetiska och morfologiska studier vid plötslig hjärtdöd hos unga”, 70.000 kronor.

Tillbaka till toppen