Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Emilia Rapp, projektledare Hållbara resor.
Emilia Rapp, projektledare Hållbara resor.

25 procent mer hållbara resor

2018-11-26 15:30

Sedan 2015 har elva offentliga organisationer i Västernorrland tillsammans arbetat för mer hållbara arbets- och tjänsteresor. När projektet Hållbara resor nu avslutas uppger 25 procent av de anställda i en färsk resvaneundersökning att de reser mer hållbart till och från jobbet idag än för fem år sedan.

Projektet har investerat i ett stort antal cykelparkeringar i anslutning till arbetsplatser och pendlingsnoder runt om länet. Projektet har också drivit kampanjer för att få personalen att uppmärksamma och prova andra färdsätt än det de brukar använda.

– Engagemanget hos personalen har varit otroligt roligt att se. Intresset har varit stort och många verkar ha fått upp ögonen för att göra jobbresan till en del av vardagsmotionen. Vi ser också att investeringar i infrastruktursatsningar kopplat till cykelvägar och cykelparkeringar måste fortsätta göras för behovet finns, säger projektledare Emilia Rapp.

Positiva siffror

Våren 2018 gjordes en resvaneundersökning riktad till organisationernas personal. 25 procent av de anställda uppgav att de reser till och från jobbet mer hållbart idag än vad de gjorde för fem år sedan.

– Det är verkligen positiva siffror som gör oss som jobbat i projektet riktigt glada! Människor ändrar sina beteenden och vi hoppas förstås att vårt arbete under de tre år som projektet pågått har bidragit till det, säger Emilia Rapp.

Undersökningen visar också att hälften av de anställda har fem kilometer eller kortare till jobbet, vilket projektet ser som ett rimligt avstånd för att kunna gå eller cykla. 20 procent uppger att de cyklar till jobbet och 18 procent att de går, i alla fall någon del av sträckan och någon dag i veckan.

En bra grund 

– Här finns potential för förbättringar och jag hoppas att projektet Hållbara resor lagt grunden för det fortsatta arbetet med tjänsteresor och arbetsresor i de deltagande organisationerna. I ett län med långa avstånd är bilen nödvändig för många men det här visar ändå att många reser hållbart när de har möjlighet. Det är det som är viktigt, säger Emilia Rapp.

Finns ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Emilia Rapp, projektledare Hållbara resor, telefon 070-190 76 43