26 miljoner till LVN för vaccineringen

2010-08-11 21:47

Regeringen avsätter en miljard kronor till landstingen till kostnaderna för pandemin. Av det räknar Landstinget Västernorrland med att få 26 miljoner.
–Det är mycket positivt men täcker bara en del av de kostnader vi räknar med för pandemin, säger landstingsdirektör Sara Ekström.

–Spridningen av den nya influensan A(H1N1) utgör en extraordinär situation och hälso- och sjukvården spelar en helt avgörande roll när det gäller att hejda en spridning av influensan, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (kd) i en kommentar till regeringens extrapengar.

-Pandemin och de planerade vaccineringarna sammanfaller med en kraftig konjunkturnedgång, vilken sätter landstingens ekonomi under ytterligare tryck, fortsätter hon.

En pandemi kommer att ha effekter på den ordinarie hälso- och sjukvårdens verksamhet. Det är mot denna bakgrund, i kombination med landstingens ansträngda ekonomiska situation, som regeringen bedömt att ett statligt tillskott om en miljard kronor är motiverat under innevarande år.

–De pengar vi väntar oss täcker inte hela vår kostnad för vaccinet, som beräknas till över 30 miljoner, men pengarna är ändå mycket välkomna, säger landstingsdirektör Sara Ekström, som understryker att hela vaccinationen beräknas kosta Landstinget Västernorrland drygt 60 miljoner kronor totalt.

Staten har sedan tidigare ingått ett avtal med en vaccinproducent som säkerställer leverans av 18 miljoner doser vaccin i händelse av en pandemi och staten betalar kostnaderna förknippade med detta avtal. Landstingen ska, enligt gällande ansvarsfördelning, stå för kostnaderna för inköp av själva vaccinet när det levereras och även ansvara för övriga kostnader i samband med vaccineringen mot nya influensan.

Text: Kåge Wiklund


Tillbaka till toppen