31 maj, den internationella Tobaksfria dagen

2012-05-31 11:30

Idag, den 31 maj, är det den internationella Tobaksfria dagen. För dig som funderar på att sluta röka eller snusa finns några tips:

  • Ta kontakt med din vårdcentral för råd, stöd samt förslag till vilket nikotinersättningsmedel och andra rökavvänjningsmedel som kan passa bäst.
  • Om du föredrar anonymt stöd per telefon ring Sluta-Röka‐Linjen 020-84 00 00
  • Läs mer på www.1177.se

Om du bestämt dig för att sluta med tobak

  • Förbered dig genom att bestämma ett lämpligt datum för att sluta.
  • Öka din fysiska aktivitet exempelvis genom att ta en daglig promenad.
  • Berätta om beslutet för dina vänner. Kanske vill någon göra dig sällskap?
  • Skapa rökfria zoner.
  • Släng tobak, askfat, tändstickor med mera

Tillbaka till toppen