38 skrivare blev 14

2010-08-30 16:39

Vårdcentralen Gilleberget spar på skrivare

Genom att se över hela utskriftshanteringen, och bland annat byta bordslaserskrivarna mot nätanslutna multifunktionsskrivare, sparar Vårdcentralen Gilleberget i Skönsberg, norr om Sundsvall, 88 000 kronor på årsbasis. Dessutom ökas säkerheten då inga utskrifter kan bli liggande i skrivaren.


– Gillberget är först ut och är något av ett test, säger Anders Kinell från IT drift och support.
Det handlar om att byta bordsskrivarna, laserskrivarna och kopieringsapparater, som finns i dag, mot en multifunktionsskrivare. Den ersätter såväl skrivare som skanner, kopiator och fax.

Innan man tittade igenom och förändrade utskriftshanteringen, fanns på Gilleberget 33 små bordsskrivare, två stora laserskrivare, en färglaserskrivare samt två kopiatorer – sammantaget 38 enheter.

Under första halvåret i år har man ersatt dem med fem stycken multiskrivare och nio lokala skrivare – sammantaget 14 enheter. Under första halvåret i år gjordes ungefär 67 700 svartvita utskrifter och 12 900 färgutskrifter på dem.

Sparar 88 000 kr

Det har betytt att man enbart på utskriftskostnaden sparat 22 800 kronor under första halvåret, jämfört med om man gjort alla utskrifter med det gamla systemet och de tidigare enheterna. Till det kommer dessutom minskade hyror av apparater med 21 500 kronor för samma period, jämfört med om man haft som tidigare.
Under första halvåret har man alltså sparat drygt 44 000 kronor i det nya systemet jämfört med det gamla. På årsbasis, om man kopierar och skriver ut i samma utsträckning, betyder det alltså en vinst på över 88 000 kronor!

Kostar femtedelen

– Jämför man priset så kostade varje svartvit utskrift 18-24 öre i bordsskrivarna. I multiskrivaren kostar den 3-5 öre, alltså ungefär femtedelen. För färgutskrifter handlar det om en minskning från 77 öre sidan till 25-28,5 öre per sida, förklarar Anders Kinell.

Det nya systemet har också gett ökad säkerhet. Utskrifterna ligger nu inte utskrivna i skrivaren och väntar tills aktuell person hämtar dem – vilket gör att andra fritt kan läsa dem under tiden – utan de skrivs ut när personen hämtar sin utskrift ur skrivaren med sin pinkod. Därmed blir säkerheten stor för utskrifterna.
Systemet gör också att oönskade utskrifter inte blir utskrivna och de raderas sedan automatiskt efter ett dygn. Även det en ekonomisk vinst.

Måste kliva upp

Finns det ingen nackdel då?
– Det skulle kunna vara att man inte får utskriften på sin bordsskrivare utan måste gå iväg till multiskrivaren. Å andra sidan kan de vara bra att kliva upp och röra på sig, och dessutom kan man ju hämta utskriften när man vill. Den skrivs ju inte ut förrän jag är på plats och slår in min kod, säger Anders Kinell.
Eventuella olägenheter uppvägs dessutom av den ganska kraftiga besparingen, menar han. Man drabbas dessutom inte av några installationskostnader vid bytet, utan allt ingår i hyrespriset.

Anders Kinell åker nu runt och informerar vårdcentraler med flera om den vinst man kan göra med att gå över till samma system som Gilleberget har. Hans förhoppning är att så många som möjligt ska göra förändringen eftersom det finns stora pengar att spara.

 

Text: Kåge Wiklund


 


Tillbaka till toppen