AER-stipendiat

2010-08-11 21:47

Oscar Amund, 18 år från Alnön, har fått årets stipendium från Regional utveckling hos Landstinget Västernorrland för att delta i AER:s Youth Summer School. Den hålls i år i Östersund den 24 till 30 augusti.

Stipendiet täcker deltagaravgiften samt logi, mat och resa. Efter deltagandet i sommarskolan i Jämtland blir alla deltagare ungdomsambassadörer för AER, vilket betyder att de på olika sätt ska sprida det som de lärt sig under veckan. I år är temat för veckan ”Youth Entrepreneurship in Europe” (Ungt entreprenörskap i Europa).

Det är första året för Oscar Amund men han har nu förtur till nästa års stipendium. Han får dessutom kandidera till AER Youth Team, vilket kan betyda resor såväl inom Sverige som till Bryssel.

Fotnot: AER står för Assembly of European Regions.

Oscar Amund, Alnön, får här stipendiet för deltagande i Youth Summer School
Oscar Amund, Alnön, får här stipendiet för deltagande i Youth Summer School av utvecklingsdirektör Marita Skog och Regionala nämndens ordförande Benny Eriksson, samt internationella sekreteraren Ilona Novak.


Tillbaka till toppen