Aktuellt från Regionala nämnden 18 november

2014-12-15 15:21

Här får du en kort information om beslut i ärenden som rör Regional utveckling. För mer information om olika ärenden och fullständigt protokoll, besök fliken Demokrati & insyn.

Förlängning av projekt Nya ostkustbanan

Syftet med Nya ostkustbanan är att minska restiderna för tågtrafiken mellan Härnösand och Gävle. En ny järnväg mellan Gävle, Sundsvall och Härnösand skulle öka pulsen i hela Sverige. Dubbelspår längs sträckan bedöms vara en av de viktigaste regionala utvecklingsfrågorna för Västernorrland och för stora delar av övriga Norrland. Landstinget har medfinansierat projektet sedan 2011 och i slutet av 2015 planeras en bolagsbildning av Nya ostkustbanan.

Regionala nämnden beslutade därför att fortsätta medfinansiera projektet Nya ostkustbanan 2014 med 250 000 kronor under perioden 1 januari – 30 september 2015, förutsatt att övriga medfinansiärer fattar motsvarande beslut.

Läs mer om Nya ostkustbanan

Ny regional turismorganisation i Västernorrland från 2015

Regionala nämnden beslutade om en ny regional turismorganisation i två lager. Basverksamhet som finansieras långsiktigt och bedrivs i förvaltningsform och finansieras helt av landstinget. Projektverksamhet som bedrivs tidsbegränsat och finansieras gemensamt av landsting, kommuner och andra samarbetspartners.

Detta börjar gälla den 1 januari 2015 när projektet Visit Västernorrland avslutas.
Våren 2013 fick landstinget i uppdrag att utarbeta ett förslag till hur en framtida regional turismorganisation organiseras och finansieras. Förslaget skulle utgå från att den framtida organisationen ska vara knuten till landstinget och dess regionala utvecklingsverksamhet. Detta är nu klart och en prioriterad uppgift blir att ta fram en regional tillväxtstrategi för besöksnäringen.

Läs mer om den nya turismorganisationen 

För mer information om olika ärenden och fullständigt protokoll

Läs mer på Demokrati & insyn under protokoll


Tillbaka till toppen