Aktuellt från Regionala nämnden 18 juni

2014-08-05 12:06

Här får du en kort information om beslut i ärenden som rör Regional utveckling. För mer information om olika ärenden och fullständigt protokoll, besök fliken Demokrati & insyn.

Rådslag om folkbildningens digitala utveckling

Under 2014 genomförs rådslag i folkhögskolor och studieförbund om folkbildningens digitala utveckling. I samråd med Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tio folkhögskolor utsett resurspersoner som samordnar rådslagarbetet i lika många folkhögskoleregioner. I vår region har Hola folkhögskola utsetts med Kiki Bodin som resursperson.

Regionala nämnden beslutade att landstinget står som värd för det regionala rådslaget som kommer att äga rum i anslutning till Folkbildningstinget på Hola folkhögskola den 19-20 augusti.

Mer om Folkbildningstinget 2014

Kollektivtrafikmyndighetens förslag till förändring av skolkort

Kollektivtrafikmyndighetens (KTM) förbundsdirektion beslutade den 4 april 2014 att minska antalet skolkort (från åtta till två) och att sänka kostnaderna för skolkorten. Beslutet togs under förutsättning att landstinget godkänner de föreslagna förändringarna.

Beslutet om förändringar av skolkorten skulle innebära att resandet för elever begränsas till två resor per skoldag och att prisnivån för det inom- och interkommunala skolkortet sänks från vuxen- till barntaxa.

Skolskjuts är ett ansvar för kommunerna som skolhuvudmän. Skolkorten kan användas på alla länets bussar, oavsett om det är kommunen eller landstinget som finansierar busstrafiken som skolbarnen använder. En konsekvens av den föreslagna förändringen skulle vara att landstinget, som enda medlem i KTM, får en beräknad intäktsminskning på uppskattningsvis 3,5 miljoner kronor årligen.

Regionala nämnden beslutade att avstyrka förslaget till nya skolkort och återremittera ärendet för konsekvensbedömning och samråd med länets kommuner.

Stöd till tre nya kulturprojekt

Den 18 juni beslutade Regionala nämnden om fördelning av projektmedel inom kulturområdet. Det gäller projektmedel som söktes före den 20 maj 2014.

Dessa beviljas stöd

  • Skolföreningen Härnösands folkhögskola, 100 000 kronor för projektet Operamathus
  • Korona Dans, 30 500 kronor för projektet Orbit
  • Ideella föreningen Norra Berget, 6 000 kronor för Folkkulturdagen 24 juli 2014

Enligt Allmänna riktlinjer för bidragsgivning i Landstinget Västernorrland kan projektmedel inom kulturområdet sökas senast den 20 augusti nästa gång.

Mer information om kulturstöd 

För mer information om olika ärenden och fullständigt protokoll

Läs mer under fliken Demokrati & insyn under protokoll


Tillbaka till toppen