Aktuellt från Regionala nämnden 20 maj

2014-06-18 14:32

Här får du en kort information om beslut i ärenden som rör Regional utveckling. För mer information om olika ärenden och fullständigt protokoll, besök fliken Demokrati & insyn.

Beställning av den framtida Norrtågstrafiken

Norrtåg AB:s avtal med operatören Botniatåg AB löper ut den 18 augusti 2016. Med anledning av detta avser Norrtåg AB inleda en process för upphandling av operatör för perioden från 2016.

Innan upphandlingen inleds måste samtliga delägare och delfinansiärer fatta beslut om en trafikbeställning till Norrtåg AB. Delägare i Västernorrland är Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland och delfinansiär är Landstinget Västernorrland.

Regionala nämnden beslutade att beställa regional dagtågtrafik enligt Norrtågs förslag till utvecklings- och finansieringsbeslut för den framtida Norrtågstrafiken.

Landstingets internationella handlingsplan 2014

Just nu genomförs på uppdrag av landstingsfullmäktige en översyn av landstingets internationella arbete för nästa mandatperiod 2015-2018. Varje år fastställs en internationell handlingsplan med mer konkreta mål och aktiviteter. I avvaktan på översynen kommer 2012-2013 års handlingsplan för internationellt arbete att fortsätta gälla även för 2014.

För mer information om olika ärenden och fullständigt protokoll

Läs mer på Demokrati & insyn under protokoll

Foto: Norrtåg


Tillbaka till toppen