Aktuellt från Regionala nämnden 25 oktober

2013-12-12 08:44

Här följer en kort information om Regionala nämndens beslut i några utvalda ärenden från sammanträdet den 25 oktober 2013.

För mer information om olika ärenden och fullständigt protokoll,

besök Demokrati & insyn

Visit Västernorrland

Maarja Edman, Visit Västernorrland, lämnade en utförlig information om vilket uppdrag Visit Västernorrland har och om deras arbete för turismen i länet. Visit Västernorrlands uppdrag gäller främst kunskapsförmedling: statistik, omvärldsbevakning och myndighetskontakter. Destinationsutveckling och försäljning ligger på andra organisationer inom länet. Visit Västernorrland drivs som ett projekt fram till 2014-12-31.

Läs mer om Visit Västernorrland (Folder i PDF)

Produktionsbidrag Teater Soja

Regionala nämnden beslutade att bevilja Tater Soja ett produktionsbidrag. Teater Soja har projekterat en teaterföreställning med arbetsnamnet Mästerdetektiven Mogens och mysteriet med de tappade trådarna. Handlingen kretsar kring frågor som miljö, jämställdhet, mobbing, rasism etc. Pjäsen har tänkt premiär 14 februari 2014, och under våren och hösten 2014 avser man turnera i länet, och utom länet om så efterfrågas.

Regional transportplan för Västernorrlands län

Länsstyrelsen Västernorrland har reviderat den regionala transportplanen för perioden 2014 – 2025 och landstinget erbjuds lämna synpunkter på remissen.

Föreslagen regional transportplan omfattar namngivna och icke-namngivna prioriteringar indelat i följande rubriker:

  • Järnväg, 153 miljoner kronor
  • Vägar, 283,1 miljoner kronor
  • Gång- och cykelvägar, 190 miljoner kronor
  • Kollektivtrafik, 110 miljoner kronor
  • Driftbidrag till icke-statliga flygplatser, 123,6 miljoner kronor

 

Landstinget noterar i yttrandet att förslaget, i det mest väsentliga, överrensstämmer med landstingets mål och visioner om att bygga ett tillgängligt, hållbart och jämställt transportsystem i länet. Föreslagna satsningar på gång- och cykelvägar, kollektivtrafik och på en upprustning och utbyggnad av järnvägen är välkomna och kan bidra till att utveckla länets trafik i en hållbar positiv riktning.

Landstinget välkomnar att det i föreslagen plan avsätts 20 miljoner kronor till att göra den allmänna kollektivtrafiken mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Därtill betonar landstinget att motsvarande prioriteringar bör göras, och medel avsättas, för utveckling av hållbara arbets- och tjänsteresor samt för vidareutveckling av kollektivtrafiken på landsbygden och i glesbygden.

Läs mer om besluten i det fullständiga protokollet


Tillbaka till toppen