Aktuellt från Regionala nämnden

2014-05-23 13:02

Här får du en kort information om beslut i några utvalda ärenden som rör Regional utveckling. För mer information om olika ärenden och fullständigt protokoll, besök fliken Demokrati & insyn.

Ny kurs vid Örnsköldsviks folkhögskola

Regionala nämnden har beslutat att bevilja kursstart för nya kursen: One Man Crew och Kulturskaparna – digitalt foto. Kursen är en komplettering till övrigt utbud höstterminen 2014.

Årsredovisningar för 2013

Nämnden har tagit del av dessa årsredovisningar:

  • ALMI Företagspartner Mitt AB
  • Scenkonstbolaget Västernorrland AB
  • Coompanion – Kooperativ Utveckling Västernorrland

Stöd till sex nya kulturprojekt  

Regionala nämnden beslutade att ge kulturstöd till

  • Lekterapin/Landstinget Västernorrland 30 000 kronor för clownprojektet på barnklinik
  • Grundsunda FramtidsGrupp 50 000 kronor för projektet Blånagla
  • Sollefteå Amatörteater 50 000 kronor för projektet Sollefteåflickorna – sommarteater 2015
  • Föreningen Svartviksdagarna 30 000 kronor för projektet Teatermanus Bricken på Svartvik
  • Ånge Kabaré 30 000 kronor för projektet Arvssynden
  • Korona Dans 28 500 kronor för projektet Ytspänning

Är du också intresserad av kulturstöd?

Läs mer om kulturstöd på webbplatsen

Västernorrlands kulturplan 2015-2017 – remissutgåva

Nämnden har fastslagit remissen för ny kulturplan och i oktober kommer den nya kulturplanen för Västernorrland att fastställas. Just nu är kulturplanen ute på remiss till och med juni 2014.

Läs mer om kulturplanen på webbplatsen

Nya riktlinjer för vårt vänortssamarbete

Regionala nämnden beslutade vid sammanträdet den 29 maj 2013 att initiera en omprövning av landstingets tre dåvarande vänortsavtal. Nu finns nya riktlinjer som ska tydliggöra vad som avses med vänortssamarbete, utgångspunkter för val av vänort och vänortssamarbete, samt för förvaltning och avslutande av vänortsavtal. Regionala nämnden har nu fastställt Riktlinjer för landstingets vänortssamarbete.

För mer information om olika ärenden och fullständigt protokoll

Läs mer på Demokrati & insyn under protokoll


Tillbaka till toppen