Aktuellt från Regionala nämndens sammanträde

2014-01-24 10:21

Här följer en kort information om Regionala nämndens beslut i några utvalda ärenden från sammanträdet den 13 december 2013. För mer information om olika ärenden och fullständigt protokoll, besök Demokrati & insyn.

Beslut om kurser vid folkhögskolorna

Regionala nämnden beslutade att godkänna förslag till kurser vid Örnsköldsviks, Holas och Ålstas folkhögskolor med start höstterminen 2014.

Nya Ostkustbanan 2014

Länsstyrelsen Västernorrland har lämnat in en ansökan om medfinansiering av projekt Nya Ostkustbanan 2014. Landsting, länsstyrelser och kommuner i Gävleborgs och Västernorrlands län har sedan mitten av 80-talet drivit flera gemensamma projekt tillsammans i syfte att utveckla Ostkustbanan. Det treåriga projektet Nya Ostkustbanan upphör 31 mars 2014. Det finns ett behov och en efterfrågan av en mer långsiktig plattform för det gemensamma arbetet med att vidareutveckla Ostkustbanan.

För att ta till vara på den kompetens som finns och det arbete som utförts inom projektet Nya Ostkustbanan föreslår Länsstyrelsen Västernorrlands att ett nytt, nio månader långt, projekt startas under namnet Nya Ostkustbanan 2014 tills det att ett eventuellt bolag kan bildas 2015.

Regionala nämnden beslutade att medfinansiera projekt Nya Ostkustbanan 2014 med 375 000 kronor, förutsatt att övriga medfinansiärer fattar motsvarande beslut.

Produktionsbidrag till Cirkus Elvira

Cirkus Elvira är en fri teatergrupp med sin bas i Sundsvall som funnits sedan 1984. Cirkus Elvira har främst ägnat sig åt en turnerande teater- och cirkusverksamhet för barn och unga. De har också skapat en cirkusverksamhet för barn med funktionshinder.

Nu vill Cirkus Elvira göra en ny satsning på ”Sommarskoj” och de ansöker därför om medfinansiering från landstinget med 150 000 kr för projektet ”Sommarskoj 2014”. Verksamheten riktas mot gruppen barn och unga, vilket ligger i linje med Västernorrlands Kulturplan 2012-2014. Arrangemanget genomförs i Sundsvall, men är en angelägenhet för turister och besökare från andra delar av länet.

Vi nämndsmötet beslutades att medfinansiera projektet Sommarskoj 2014 med 100 000 kronor.

Revidering av riktlinjerna av regionala bidrag till studieförbund

Regionala nämnden beslutade att fastställa förslaget till reviderade riktlinjer för bidrag till studieförbundens regionala verksamhet. 

Riktlinjerna finns nu på webbplatsen

För mer information om olika ärenden och fullständigt protokoll

besök Demokrati & insyn


Tillbaka till toppen