Aktuellt från regionala nämnden 18 juni

2013-07-01 08:18

Kort information om regionala nämndens (RN) beslut i några utvalda ärenden som behandlades vid sammanträdet den 18 juni 2013. För mer information om olika ärenden och fullständigt protokoll, se fliken Demokrati & insyn

Beslut om fördelning av organisationsstöd 2013

Regional utveckling/Kultur administrerar årligen i juni månad organisationsstöd till ungdoms-, främjande-, kvinno- och pensionärsorganisationer. De totala ramarna för respektive bidrag anges i Regionala nämndens anslagsbudget. Vid nämndens sammanträde beslöt man att fastställa förslaget till fördelning av organisationsstöd 2013, med undantag för PRO Ångermanland som återremitterades på grund av sen ansökan.

Beslut om medlemskap i Folkhögskoleföreningen inom SKL

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tidigare inte arbetat aktivt med de 43 landstings- och regionägda folkhögskolorna. Nu har man däremot beslutat att lägga resurser på samordning av frågor om landstingsägda folkhögskolor.

I egenskap av huvudman för Hola, Ålsta och Örnsköldsviks folkhögskola bedöms det vara viktigt att vara medlem i Folkhögskoleföreningen. Regionala nämnden beslutade därför om medlemskap.

Övrig information

Regionala nämnden fick bland annat muntlig information om Miljö- och energiredovisningen för 2012.

Ta del av Miljö- och energiredovisningen.

Mer information om olika ärenden och fullständigt protokoll. 

Om Regionala nämnden

Regionala nämnden är landstingets beredande och beslutande organ i frågor som rör tillväxt och utveckling av länet och dess näringsliv. Regionala nämnden ansvarar för områdena tillväxt och näringsliv, hållbar utveckling inklusive externt miljöperspektiv, turism, kultur och utbildning samt kollektivtrafik.


Tillbaka till toppen