Aktuellt från Regionala nämnden 24 januari

2013-02-01 16:28

Kort information om regionala nämndens (RN) beslut i några utvalda ärenden som behandlades vid sammanträdet den 24 januari 2013.

För mer information om olika ärenden och fullständigt protokoll, besök sammanträdeshandlingar under Demokrati & insyn

Projektet Hållbar framtid i Västernorrland 2013-2015

Regionala nämnden beslutade att medfinansiera projektet Hållbar framtid i Västernorrland under förutsättning att övriga parter tar positiva beslut om sin medfinansiering.

Kommunförbundet Västernorrland ansöker om ett hållbarhetsprojekt i länet 2013-2015. Deltagande parter är flera av länets kommuner och landstinget. De olika aktiviteterna i projektet medverkar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Den regionala tillväxten ska vara hållbar så att kommande generationer kan erbjudas sunda ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden. Det regionala miljösamarbetet som sker inom ramen för Sveriges Ekokommuner ska också förstärkas. Prioriterade områden är hållbar stadsutveckling, hållbara transporter och hållbart näringsliv.

Landstinget tar på sig att vara ett kompetensstöd för Västernorrlands energikontor i samband med att kunskap sprids om energikrav vid ny- och ombyggnad av
offentliga lokaler. Landstinget tar även på sig att koordinera en lärandeprocess för
offentliga organisationer om hållbarhetsstyrning och miljöledning. Enligt ansökan
erhåller landstinget 750 000 kronor i projektmedel för insatsen i de två områdena.

Ansökan om bidrag till genomförande av pjäsen My Life och Childs Life, Globteatern i Västernorrland

Föreställningarna är ett samarbete mellan Globträdet och WAFALME Art Project Kenya (en grupp som arbetar med och utbildar barn och ungdomar inom musik, teater, poesi och dans). Pjäsen handlar om barns och ungdomars liv i slummen och spelas av barn och ungdomar från Nairobi och Kenya. Föreställningen förmedlar skådespelarnas egna berättelser om sin verklighet. Under våren 2013 planeras en turné av pjäserna i vårt län och Regionala nämnden beslutade att godkänna Globträdets ansökan på 70 000 kr för genomförande av pjäsen My life och Childs life.

Flytt av RN:s sammanträde den 1 mars till den 28 februari 

Nämnden beslutade att Regionala nämndens sammanträde den 1 mars flyttas
till den 28 februari.

Mer information

Regionala nämndens protokoll.

Tillbaka till toppen