Aktuellt från regionala nämnden 9 april

2013-05-13 16:35

Kort information om regionala nämndens (RN) beslut i några utvalda ärenden som behandlades vid sammanträdet den 9 april 2013.

Styrning och rapportering folkhögskolor

Regionala nämnden fick information om att

  • Ingrid Nilsson tillträder tjänsten som rektor vid Ålsta folkhögskola den 1 maj 2013.
  • Hans-Olov Furberg är tillförordnad rektor vid Hola folkhögskola året ut.
  • Stefan Andersson, rektor för Örnsköldsviks folkhögskola, tillträder tjänsten som utvecklingsledare för folkhögskolorna. Tjänsten är tidsbegränsad till ett år.

Ansökan om medfinansiering av Leaderprogram

Landstinget har sedan 2007 medfinansierat en rad så kallade leaderprogram i länet, i bland annat Sollefteå, Timrå, Höga Kusten, Ånge och Bräcke. Leaderprogrammet ska arbeta för utveckling av landsbygden i de geografiska områdena som omfattas. Det bidrar till framtida utveckling av ekonomiskt bärkraftiga och miljömässigt hållbara verksamheter, vilket förbättrar möjligheten för människor att leva och försörja sig på landsbygden, och det bidrar i sin tur till länets utveckling.

Regionala nämnden beslutade att medfinansiera dessa leaderprogram även i år.

Ansökan om stöd till Stöde musikvecka 2013

Kulturföreningen StödeKult arrangerar Stöde Musikvecka den 22-27 juli 2013 och ansöker om bidrag för evenemanget. StödeKultur har sedan 2006 anordnat musikveckan tillsammans med Studieförbundet Bilda och har sett en stadig positiv utveckling under dessa år.

Deras verksamhet är ett bra exempel på ideellt engagemang i glesbygd med kulturaktiviteter av världsklass och inkluderande av såväl barn, ungdomar och vuxna för rimliga kostnader, vilket har stöd i vår kulturplan. Regionala nämnden beslutade att bevilja kulturföreningen StödeKult ett bidrag på 40 000 kronor för Stöde Musikvecka.

Mer information

För mer information om olika ärenden och fullständigt protokoll, besök sidan som berättar om Demokrati och insyn i landstinget.  

Tillbaka till toppen