Akutgeriatrikens nya lokaler invigda vid Länssjukhuset i Sundsvall

2013-06-03 09:15

Äntligen är akutgeriatrikens nya lokaler vid Länssjukhuset invigda. En stolt och förhoppningsfull Anders Högström, enhetschef för akutgeriatriska avdelningen 26A, visade länssjukhusets personal runt i de nya lokalerna efter invigningen den 28 maj. 

{ImageGallery}

 
- Vi vårdar de mest sjuka i samhället, äldre multisjuka. De har under lång tid haft kroniska sjukdomar och det händer ibland att patienter dör på avdelningen. Målet är att de flesta ska åka hem med samma livskvalitet som tidigare. Det finns bara enkelrum här nu vilket är unikt, förutom ett vårdrum för två patienter, säger Anders Högström.

Efterlängtad ombyggnation

Ända sedan 2006 har man väntat på att flytta till nya och bättre lokaler men ombyggnationen har tagit tid och först september 2012 påbörjades arbetet och nu är äntligen lokalerna klara.

- Dagrummet är inte så stort men det är få som orkar sitta uppe någon längre stund. Det medför ju även att vi inte har möjlighet att överbelägga med patienter här, berättar Anders.

Vi som visades runt noterade att varje patient har egen WC och dusch på sitt rum med svängbar dörr som inte upptar så stort utrymme. Det finns ett värmeskåp där man kan värma filtar till frusna äldre. Trösklarna är borttagna så att det ska vara lätt att röra sig i miljön och dörrar och kantlister har färg så att de äldre ser vart de ska ta vägen.

- Det är bra med färgade ytor för demenssjuka, säger Anders Högström.

Patienter som kräver tillsyn och omvårdnad

Vissa patienter vill inte ha vård men behöver ändå vårdas på Avd. 26. För att ha koll på dessa har larm tidigare varit enda lösningen. Problemet med larm är att det stör alla och tjuter så en ny lösning blir nu att prova brickor som lokaliserar varje patient så att man vet var patienten befinner sig.
- Vi får inte tvångsvårda och låsa in patienterna så brickorna hoppas vi kommer vara till hjälp, säger Anders.

Isoleringsrum

Det är nödvändigt med ett isoleringsrum som finns att tillgå om det blir magsjukepidemi eller om en patient har multiresistenta bakterier. Här är ventilationen speciell och ett förrum forcerar ventilationen vid behov. I rummet finns även en spoldesinfektor.

Även geriatriksjuksköterskan Jenny Wessbladh är nöjd med att flytta till nya lokaler.

- Nu får vi en bättre överblick över patienterna i respektive grupp eftersom patientsalarna nu ligger i anslutning till respektive expedition. Vi slipper även flytta runt patienterna inom avdelningen eftersom det finns lyft på alla rum. Om de är svårt sjuka och i behov av enkelrum så har de ju redan detta, säger Jenny Wessbladh.
 
Personalrummet ligger utanför avdelningen så att vi kan ta lunch utan att vi blir störda av larm eller annat som pågår, tillägger Jenny.

- Jag vill ge en eloge till mina medarbetare som stått ut under alla dessa år i gamla lokaler. Nu får vi bättre arbetsmiljö och bättre förutsättningar för både personal och patienter, avslutar Anders Högström innan han raskt kilar vidare i korridoren.

Text: Eva Coos Berglund
Foto: Anna Grahn och Pernilla Sandin

 


Tillbaka till toppen