Akutmottagningen i Sundsvall inför triage enligt METTS

2010-08-11 21:48

Ett viktigt hjälpmedel för bedömning av patienters sjukdomstillstånd

Nu inför akutmottagningen i Sundsvall Triage enligt METTS - ett hjälpmedel för bedömning av sjukdomstillstånd och för att säkerställa en hög medicinsk kvalitet i omhändertagandet av våra patienter. 

Triage kommer från franskans “trier” och betyder sortera och prioritera. Triagering används idag i ett stort antal europeiska länder och i USA. Det har effektiviserat akutmottagningarna i dessa länder och nu successivt börjat införas i Sverige. METTS är ett protokoll för beslutsstöd inom alla typer av akutsjukvård, oavsett tänkbar disciplin.

 

På akutmottagningen utförs triage av sjuksköterska i team med undersköterska som är utbildade lokalt och tränade att använda METTS. Akutläkarna och övriga läkare som arbetar på akutmottagningen kommer att användas som beslutsstöd av teamet. Införande av METTS har inneburit en komplett genomgång av handläggnings- och provtagningsrutiner. En ny omarbetad akutjournal kommer att införas den 12 februari 2007.


Tillbaka till toppen