Flickor födda efter 1 januari 1993 kommer att erbjudas gratis vaccination mot livmoderhalscancer

2011-12-14 13:32

I Västernorrland kommer skolhälsovården att ta hand om HPV-vaccinationen för flickor födda 1999 eller senare. Vaccinationerna som ska ge skydd mot livmoderhalscancer kommer att starta höstterminen 2012.

Flickor födda 1993-98 kommer också att erbjudas vaccination och dessa vaccinationer kommer att starta våren 2012 eftersom de äldsta flickorna annars hinner sluta skolan.

Landstinget Västernorrland ansvarar för flickorna födda 1993-1998.  Målsättningen är att 90 % av alla flickor födda 93-98  blir vaccinerade. Länets skolor kommer att hjälpa till med information till elever och föräldrar.

En fullständig vaccination kräver tre sprutor där spruta nummer två ges efter en till två månader och spruta nummer tre efter cirka sex månader. Vårdcentralerna kommer också att behöva hjälpa till med kompletteringar av vaccinationer.

Mer information kommer så snart ett startdatum för vaccinationerna har bestämts.

Karin Nilses
Mödrahälsovårdsöverläkare


Tillbaka till toppen