Anbud gällande Närvård Härnösand

2010-08-11 21:48

Samtliga anbud som har inkommit gällande Närvård Härnösand överstiger de medel som avsatts i Landstingets investeringsplan för projektet. Det innebär att samtliga anbud måste förkastas och en ny upphandling genomföras så snabbt som möjligt.
 
Projektets styrgrupp har diskuterat det uppkomna läget och enats kring följande: Landstingsfastigheter kommer skyndsamt att inventera vilka av de inom projektet planerade rent fastighetstekniska åtgärder som är möjliga att minimera i syfte att minska kostnaderna. Samtliga berörda verksamheter måste åter se över planerade lokalytor i syfte att finna lösningar som kan minska den totala ombyggnadsytan.
 
Styrgruppen träffas igen den 3 juni och ambitionen är att därefter genomföra en ny upphandling. Målsättningen är densamma - att samla hälso- och sjukvård under ett gemensamt tak för att ge bästa möjliga service till medborgarna i Härnösand. 


Tillbaka till toppen