Ändrad modell ger länssjukhuset 21 miljoner

2010-08-11 21:47

Från landstingsfullmäktige

Länssjukhuset får 21 miljoner fördelat till sig tidigare än som var planerat. I samband med att landstingsfullmäktige beslutade om en översyn av Sverker, fördelningssystemet mellan sjukhusen, bestämdes att länssjukhuset skulle få den ökade tilldelning som översynen innebär, redan från första året.

Fördelningsmodellen Sverker har funnits under många år och justerats av och till. Nu görs en förändring som innebär att Sollefteå sjukhus får 16 miljoner mindre, Örnsköldsvik 5 miljoner mindre och Länssjukhuset 21 miljoner mera än tidigare. Förändringen skulle enligt ursprungsförslaget ske genom en upp- respektive nedtrappning över tre år. Nedtrappningen för Örnsköldsvik och Sollefteå kommer också att ske över en treårsperiod, men Länssjukhuset får sin uppräkning redan från första året.

– Nedskärningarna inom Länssjukhuset kan leda till att regionläkarutbildningen (RLU) äventyras. Därför föreslår jag att de får de 21 miljonerna på en gång, tyckte landstingsrådet Ewa Söderberg (S).

– Det är egentligen ett budgetärende som bör behandlas separat i Landstingsstyrelsen, ansåg Roy Resare (MÅ) och Jacomina Beertema (M).
Båda stödde dock förslaget till översyn av Sverker, även om Jacomina Beertema liksom Ulla Norgren (FP) ville göra några justeringar i beslutet. Nu blev dock beslutet att göra ändringen av Sverker precis som landstingsstyrelsen föreslagit men att Länssjukhuset får uppräkningen i sin helhet direkt, för att säkra RLU.

Från oppositionen gjorde man en anteckning till fullmäktiges protokoll där det påpekas att underlaget som fullmäktigeledamöterna fått inför beslutet var undermåligt.


Tillbaka till toppen