Ändrade regler för preventivmedelssubventioner till ungdomar från och med 1 april 2012

2012-03-02 13:38

Vid landstingsfullmäktiges sammanträde i februari 2012 fattades beslut att ungdomar som har fyllt 23 år inte får subventionerade hormonella preventivmedel av landstinget längre. Tidigare har man fått subvention fram till den dag man fyller 24 år. 

Det bestämdes även att subventionen endast gäller för de preparat som omfattas av högkostnadsskyddet. Beslutet tillämpas från och med 1 april 2012.

Tillämpning av de nya reglerna i Västernorrland från och med 1 april 2012

  • Ungdomar under 23 år som är folkbokförda i Västernorrlands län får 70 % subvention på egenavgiften för hormonella preventivmedel, som ingår i läkemedelsförmånen föreskrivna på recept, vid varje expedieringstillfälle.

  • Recept förskrivna från och med 1 april 2012 på preventivmedel som inte ingår i läkemedelsförmånen omfattas inte av landstingssubventionen.
     
  • Recept förskrivna innan den 1 april 2012 expedieras på apotek enligt tidigare regler och är giltiga hela giltighetstiden.

Pris och subvention 

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV, är den myndighet som beslutar om pris samt om läkemedel ska ingå i läkemedels-förmånen.

Läkemedelsföretagen kan själva välja att sälja ett läkemedel utanför högkostnadsskyddet. Då är prissättningen fri, det vill säga läkemedelsföretagen bestämmer själva priset. För läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet får man själv betala hela kostnaden.

Vid ytterligare frågor om de nya subventions-reglerna kontakta:

Karin Nilses
Mödrahälsovårdsöverläkare
mobil: 060-18 07 23
karin.nilses@rvn.se 

Berit Samuelsson
Verksamhetschef Primärvård MVC UM enheten
mobil: 073-274 23 25
berit.samuelsson.nyberg@rvn.se 

Emelie Sörqvist
apotekare, Läkemedelsenheten
0611-802 58
emelie.sorqvist@rvn.se

 


Tillbaka till toppen