Ändrat politiskt styre

2010-11-09 16:59

Den 9 november 2010 blir en historisk dag i Landstinget Västernorrlands historia. Då blev det nämligen helt klart med ett ändrat politiskt styre. Efter 84 med S-styre – tidvis med stöd av V – tar nu de sex partierna M, C, FP, KD, MP och SJVP över rodret. På tisdagen var alla pusselbitar på plats.

– Vi känner både stolthet och ödmjukhet inför det arbete som väntar, men vi är övertygade om att vi klarar det! sa Per Wahlberg (M) som från årsskiftet tar vid som Landstingsstyrelsens ordförande och landstingsråd.
Han underströk också att devisen för den kommande perioden här: Laget gäller före jaget.
Som vice ordförande i styrelsen finns Hans Hedlund (C), tidigare oppositionsråd under många år.
– Per och jag blir ett radarpar, säger han.
Han har bakom sig ett stort antal år som ledande politiker i oppositionen.


Jacomina Beertema (M) blir sjukvårdslandstingsråd och ordförande för Hälso-
och sjukvårdsnämnden från årsskiftet och Per Wahlberg (M) Landstingsstyrelsens ordförande och landstingsråd.


Sjukvårdslandstingsråd

Sjukvårdslandstingsråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden blir Jacomina Beertema (M).
– Det var just den posten jag önskade mig, sa hon och tillbakavisade de spekulationer som förekommit om att hon skulle ha traktat efter högsta landstingsrådsposten.
– Jag känner det som en förmån att få leda den nämnden, fast jag vet att det är ett stort område där det finns stora problem och utmaningar, fortsatte hon vid den presskonferens om övertagandet, som genomfördes på tisdagen strax efter lunch.
Hon påpekade också att den som enat oppositionen till vad den är i dag har varit Per Wahlberg.
Som vice ordförande i nämnden sätter sig från årsskiftet Yvonne Sundquist (SJVP).
– Det är en stor glädje att västra länet får en representant i hälso- och sjukvårdsnämnden, konstaterade hon. Hon är sollefteåbo.

Åker på besökstur

Ordförande i folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden blir Ingeborg Wiksten (FP). Hon har tidigare varit politisk sekreterare för FP – precis som Per Wahlberg varit för M.
– Jag och vice ordförande Eva Anderssons första uppdrag blir att besöka alla verksamheter inom nämndens område och lyssna på personalen, slog hon fast.
Eva Andersson (MP) blir som nämnts vice ordförande och det blir hon även i Regionala nämnden. Viktiga frågor hon var tacksam få jobba med.
På ordförandestolen i Regionala nämnden sätter sig Sverker Ågren (KD), mångårig landstingspolitiker. Han vill jobba under devisen ”trygghet, frihet att välja och bra bemötande” sa han vid presskonferensen.

Ingeborg Viksten (FP) tar vid som ordförande i Folkhälso-, primärvård- och tandvårdsnämnden, Sverker Ågren (KD) som ordförande för Regionala nämnden och Jacomina Beertema (M) som ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden och blir sjukvårdslandstingsråd.

Dragit ut på tiden

Varför tog det så pass lång tid innan allt blev klart med det nya politiska styret? Ända sedan valet i mitten av september har det ju stått klart att de tidigare samarbetsparterna M, C, FP, KD, SJVP och MP hade fler mandat tillsammans än vad S och V hade.
– Jag tycker inte det dragit ut på tiden. Vi är ju sex partier och det är viktigt att noga diskutera igenom så man få ett bra lag, och det tar tid, ansåg Per Wahlberg.
– Vi har ju interna processer i våra partier också, som tar en del tid att genomföra, noterade Hans Hedlund. 

Sparmöjligheter

I samband med frågorna i slutet av presskonferensen kom också frågan om ytterligare sparmöjligheter utanför hälso- och sjukvård samt om stabsfunktionens framtid i Härnösand.
– Det finns sparpotential allra främst på upphandlingssidan. Vi upphandlar ju för stora summor i landstinget, slog Jacomina Beertema fast.
– Det är också en nödvändighet att göra en översyn av lednings- och stabsfunktionen i Härnösand. Det finns pengar att spara där, påpekade Per Wahlberg.
Det underströks däremot att alla tre nuvarande akutsjukhusen i länet ska bli kvar. Det är alla sex partier överens om.

Ny ordförande

”Regeringsförklaringen” för den grupp som nu ska ta över, lämnar man vid fullmäktige den 9 december, då val till alla styrelser och nämnder med mera ska genomföras. Däremot är det klart att Åsa Möller (M) tar över som landstingsfullmäktiges ordförande och att Yngve Nilsson (SJVP) blir förste vice ordförande.
Vid de två fullmäktigemötena 24-25 november och 9 december kommer den nya politiska sammansättningen i landstinget att gälla. Den nya politiska ledningen tillträder däremot vid årsskiftet.


Text och foto  Kåge Wiklund 


Tillbaka till toppen