Från 1 januari 2011 ändras Örnsköldsviks sjukhus upptagningsområde

2010-12-22 11:08

Landstinget Västernorrland gör om upptagningsområdena för länets sjukhus för att de bättre ska motsvara invånarnas behov. Det innebär bland annat att invånarna i Vibyggerå, Ullånger och Nordingrå från 1 januari har Örnsköldsviks sjukhus som sitt sjukhus.

Redan idag konsumerar 75 - 80 % av dem sin öppen- respektive slutenvård vid Örnsköldsviks sjukhus.

De som berörs av förändringen och som har en pågående behandling på Länssjukhuset Sundsvall Härnösand eller Sollefteå sjukhus, kan diskutera med sin behandlande läkare om det kan passar att byta sjukhus.

Under januari 2011 kommer ett antal informationsinsatser att genomföras kring denna förändring. Bland annat kommer ett hushållsutskick att sändas till berörda hushåll.

Har du frågor om förändringen, kontakta gärna
Sigbjörn Olofsson,  sjukhusdirektör, tfn 070 - 949 44 85
eller
Erika Jakobsson, informatör, tfn. 073 - 274 25 72


Tillbaka till toppen