Angående Mantecavtalet!

2010-08-11 21:47

Eftersom olika uppgifter kring landstinget Västernorrlands anlitande av konsultbolaget Mantec cirkulerar vill landstinget klarlägga följande:

Mantecs tjänster direktupphandlades under våren 2008 efter initiativ av dåvarande sjukhusdirektören i Örnsköldsvik Jan Sundqvist.

Huvudavtalet tecknades i maj 2008 av dåvarande landstingsdirektören Sara Ekström. Avtalet löper ut den 30 april 2010.

Utifrån nu kända förutsättningar avser landstinget att avsluta huvudavtalet när avtalstiden löper ut. Ingångna avropsavtal med därtill hörande tider kommer  att
avslutas enligt de villkor som regleras i huvudavtalet.

Det första avropet från huvudavtalet gjordes av dåvarande sjukhusdirektören Jan Sundqvist våren 2008 och det sista av dåvarande sjukhusdirektören Margareta Röden i december 2009.

Avropsavtal har tecknats enligt följande ( total omfattning i tid, totalbelopp och avtalstecknare)

  • Landstingsstaben (2009, 1,2 mkr, Sara Ekström)
  • Sollefteå Sjukhus (2008-10, 8,7 mkr, Inger Bergström)
  • Örnsköldsviks sjukhus (2008-10, 16,0 mkr, Jan Sundqvist, Sigbjörn Olofsson)
  • Länssjukhuset (2008-10, 27,9 mkr, Margareta Röden)

Landstingets totala kostnader för anlitandet av Mantec kommer sålunda att uppgå till c:a 53,8 mkr.

Åsa Grip
Informationschef


Tillbaka till toppen