Anhöriga kan få stöd från kommunen

2010-08-11 21:47

Broschyr från Socialstryrelsen om anhörigas möjlighet att få stöd från kommunen.För snart ett år sedan infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen. Den innebär att kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för de som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som har funktionshinder.

Vad för slags stöd man kan få beror på de behov som finns och vilken livssituation som man befinner sig i. Det går bra att söka stöd även om den som vårdas redan har hjälp från exempelvis landstinget.

Läs mer om bestämmelsen och ta del av en ny informationsbroschyr på Socialstyrelsens webbplats.

 


Tillbaka till toppen