Ännu ett lyft för miljön!

2010-08-11 21:47

Nu är solfångarna på plats vid Närvården

Resultatet av att konsekvent arbeta med att minska landstingets energianvändning har gett långt bättre resultat än vad någon kunnat ana. Under devisen Energy Factor 2 arbetar man mot ett hållbart landsting. Nu har ännu ett steg tagits – solfångarna vid Närvården är på plats!

Solen är faktiskt vår miljövänligaste värmekälla, solenergin ger varken giftiga utsläpp eller farligt avfall och förbrukar inte en massa material. Trots det är solenergin inte så väl utnyttjad, man kanske tror att vårt klimat är ofördelaktigt för solenergi, särskilt en mulen dag i november. Så är dock inte fallet, en mulen dag får du också ut en del av solfångarnas kapacitet.Närbild solfångare.jpg
I en solfångare omvandlas solens strålar till energi.
Foto: Christina Mattsson


En annan anledning är att behovet av energi i Sverige inte sammanfaller med tillgången. Alltså, solen lyser som minst under vinterhalvåret, då vi som bäst behöver värme, varmvatten och el. Men genom att omvandla solenergin till solkyla kan man nu ha hittat ett bra, och unikt sätt att använda solenergin vid Närvården.

Stora värmelaster

– Rent tekniskt levereras solvärmen till en enhet som lagrar energi i ett inbyggt saltlager, förklarar energicontroller Jan Lindberg. Energin plockas sedan ut vid behov i en process som liknar en absorptionskylmaskin. Kylprocessen drivs med solenergi i stället för elektricitet och innehåller inga skadliga köldmedium.

I lokaler med stora värmelaster, typ röntgen, kan det behövas kyla och då prioriteras "frikyla" som i det här fallet sker via solenergi.


Lyft, foto Erika Moll.jpg
Ett lyft för både miljön och ekonomin. Foto: Erika Moll

Clean tech - framtidens miljöteknik

Begreppet clean tech hörs allt oftare och som clean tech räknas ”all teknik som är mindre skadlig för miljön än tillgängliga alternativ”*. Till exempel är snökyla och solkyla sådana lösningar.

Text: Christina Mattsson


Tillbaka till toppen