Ansök om resebidrag från Virtuella projektkontoret

2011-10-03 11:57

Virtuella projektkontoret vill i länet öka kompetensen om, deltagandet i och finansieringen från EU:s utvecklingsprogram.

Projektet vill att enskilda individer från målgrupperna ska kunna delta i nätverksmöten med syfte att ingå i eller etablera europeiska transnationella nätverk för att i nästa steg initiera EU-finansierade projekt (t ex Interreg). Därför har projektet infört ett resebidrag för projektets partners att ansöka om. Virutella projektkontoret subventionerar max 75 % av kostnaderna upp till högst 5000:- SEK.

Ladda ner ansökningsformuläret (word)

För mer information, kontakta Ulrika Åberg, ulrika.aberg@lansstyrelsen.se


Tillbaka till toppen