Ansvarsprövning i fokus för fullmäktige

2013-10-28 10:12

Vems är egentligen ansvaret? Kan man neka ansvarsfrihet? Det här och många andra frågor kommer fullmäktiges 77 ledamöter att fundera på den 29 oktober när Demokratiberedningen anordnar en utbildningsdag om ansvarsprövning för Landstingsfullmäktige.

Att kräva ansvar och att granska är viktiga grundstenar i den lokala demokratin. De bidrar till att skapa förtroende för den offentliga sektorn. I landstinget är det fullmäktige som har uppdraget att ansvarspröva och revisorerna är fullmäktiges redskap för den demokratiska kontrollen.

Som ett steg i landstingets ständiga förbättringsarbete ska därför landstingets ledamöter i fullmäktige fortbilda sig med fokus på ansvarsprövning. Det är Demokratiberedningen som anordnar utbildningsdagen och på plats för att förmedla kunskap, väcka eftertanke och ge stöd i det lokala arbetet finns Karin Tengdelius från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Även företrädare för landstingets revisorer medverkar under dagen för att bland annat fokusera på vikten av samspel mellan dem själva och fullmäktige.

Utbildningsdagen avslutas med att Landstingsfullmäktiges ledamöter får arbeta i mindre grupper och diskutera frågor som exempelvis:

  • Känner ledamöter i styrelser och nämnder till sitt ansvar och vad det innebär att ansvarsprövas?
  • Kan vi som ledamöter utveckla vårt arbete med ansvarsprövningen och därmed vår roll som uppdragsgivare?

Vad är Demokratiberedningen?

Landstingets Demokratiberedning har som uppdrag att driva på landstingets inre demokratiutveckling, det vill säga utvecklingen av politiska arbetsformer och beslutsprocesser. Målet är att stärka landstingsfullmäktige och engagera och motivera ledamöterna ytterligare, bland annat genom att erbjuda utbildningar.

Demokratiberedningen består av en ledamot från varje parti som är representerat i fullmäktige och ytterligare en ledamot från det största partiet, totalt nio ledamöter.

Landstingsfullmäktige via webb-Tv

Landstingets fullmäktigemöten går att följa via webb-tv. De direktsänds och går sedan att ta del av i efterhand.

Fullmäktige via webb-Tv

Du hittar Interpellationer, motioner som är under beredning samt protokoll från tidigare möten här på webbplatsen, under rubriken 'Sammanträdeshandlingar'.

Sammanträdeshandlingar


Tillbaka till toppen