Antibiotikaresistens tema på årets Världshälsodag

2011-04-06 08:18

Den 7 april varje år uppmärksammar WHO globala hälsofrågor. Temat i år är den globala spridningen av antibiotikaresistens.

Under rubriken "No action today – no cure tomorrow" strävar man efter att nå ett globalt åtagande för att säkra dessa läkemedel för kommande generationer. Det betonas också att alla har ett ansvar, såväl förskrivande läkare som enskild patient.

Läs mer i Stramas nyhetsbrev (pdf).


Tillbaka till toppen