Arbete med EU-frågor är viktigt för regionen

2012-04-25 10:32

– I nordligaste Europa diskuterar ni EU-frågor i stor omfattning vilket gör en väldig skillnad för era regioner. Vi i EU-kommissionen hör vad ni vill och tar med det i vårt arbete, sa Charlina Vitcheva från EU-kommissionen när nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) träffades på Södra berget i Sundsvall den 19 april.

Den 19 april hade drygt 60 politiker och tjänstemän samlats på Södra berget för att diskutera EU:s prioriteringar och de möjligheter det medför för glest befolkade områden i norr. På plats för att diskutera frågorna med nätverket fanns också representanter från EU-kommissionen och Näringsdepartementet i Sverige och Norge.


Politiker och tjänstemän i NSPA samlade på Södra Berget i Sundsvall.

Mötet resulterade i ett gemensamt positionsdokument där NSPA understyrker hur EU kan utveckla den stora potential som finns i de nordligaste delarna av Europa. Dokumentet kommer att skickas till EU-kommissionen och är ett viktigt verktyg för nätverket att göra sin gemensamma röst hörd.

– När tre länder går samman kan vi påverka EU. Ett bevis på det är vår framgång med Bottniska korridoren. EU-kommissionen säger att detta är ett jättebra sätt för oss att påverka viktiga EU-frågor, sa Åsa Möller, ordförande i landstingsfullmäktige.

Deltagarna hann även med uppskattade studiebesök på snökylan vid länssjukhuset i Sundsvall och MIUN Innovation vid Mittuniversitetet.

Vad är nätverket Northern Sparesly Populated Areas (NSPA)?

Nätverket NSPA består av politiker från de 14 nordligaste regionerna i Sverige, Finland och Norge. Det som förenar regionerna är glest befolkade områden, hårt klimat och stora avstånd. Tillsammans arbetar nätverket för att öka medvetenhet om sina regioner inom EU, att påverka EU-politiken och att skapa en plattform för goda exempel.


Tillbaka till toppen