Landstingsråd Ewa Söderberg om regionfrågan: Arbetet för en regionbildning år 2011 ska fortsätta

2010-08-11 21:47

Igår kom de fyra partierna i regeringen överens om att en regionreform ska genomföras i Sverige. Försöksverksamheten i Skåne och Västra Götaland permanentas och Halland och Gotland får bli regionkommuner.  Västernorrlands ansökan har däremot överlämnats till Kammarkollegiet för fortsatt beredning.

Den riskerar nu att hamna i långbänk och vi får vänta till 2015 innan vi kan börja bilda en region. Huvudorsaken till att regeringen inte biföll vår begäran är att vi inte kunnat enas i gränsdragningsfrågan.

Det är bra att ett besked om regionreformen äntligen kommer men för medborgarna i Norrland är beskedet negativt. Vi har inte tid att sitta och vänta.  Vi, folkvalda och medborgare, här i Norrland måste vara offensiva och redan nu ta tag i de problem och utmaningar vi står inför vad det gäller tillgänglighet, kvalité och ekonomi i vården, regional utveckling och annan samhällsservice. En regionbildning i Norrland med start 2011 skulle bland annat innebära att vi kan rationalisera administrationen med 250 miljoner kronor. Pengar som kan föras till den direkta sjukvården. Jag har svårt att förstå hur regeringen kan motsätta sig detta, när kraven på kostnadsreduceringar bara i vårt län är en halv miljard kronor.

Vidare måste vi göra allt vi kan för att möta den finanskris och den svåra lågkonjunktur som inte minst drabbat vårt län. Vi måste vända utvecklingen så att folk har arbete och framtidstro och att företagen utvecklas. Vi måste ta tag i dessa utmaningar och i samförstånd skapa nya lösningar på våra gemensamma problem i Norrland. Vi måste få samma förutsättningar för detta arbete som de starka regionerna i södra Sverige.

Det är min bestämda uppfattning att regionbildning är den bästa vägen till att nå en långsiktig och hållbar utveckling vad gäller ekonomi, social välfärd och miljö. Därför måste vi arbeta för att vår ansökan blir positivt och snabbt behandlad av Kammarkollegiet/regeringen och att reformen genomförs i Norrland med start 2011.


Ewa Söderberg

 

 


Tillbaka till toppen