Arbetet med Närvårdsutveckling i Härnösand tar allt fastare form

2010-08-11 21:48

Projektet Närvårdsutveckling i Härnösand går ut på att samla all hälso- och sjukvård under ett tak, allt för att ge bästa, möjliga service till medborgarna i Härnösand. Projektet präglas av en tvåfaldig närhet; dels en närhet till medborgarna, dels ett nära samarbete mellan de olika verksamheter som kommer att finnas under samma tak i före detta Härnösands sjukhus.

- Närvårdsarbetet kommer att betyda både utmaningar och möjligheter för många medarbetare inom Primärvården Västernorrland, Länssjukhuset och Folktandvården. Det handlar till en del om positiva förändringar som att flytta in i nya lokaler men kanske allra mest om att etablera nya samarbetsrelationer med kollegor, där patientens behov skall styra, säger landstingsdirektör Sara Ekström.

- I förberedelserna har vi tagit reda på vad olika patientgrupper tycker om vården och vilka utvecklingsmöjligheter medarbetarna ser. Det visar tydligt på att vi kan göra mycket för att förbättra "patientens väg genom vården". 

Nästa steg i arbetet blir en upphandling för samlokalisering. Landstingsfastigheter kommer då att använda sig av entreprenadformen partnering som bland annat innebär en ökad delaktighet och samverkan från alla parter ända från början.

Under ombyggnationen, som sker från och med hösten 2008, kommer verksamheterna vid före detta Härnösands sjukhus att erbjuda service i tillfälliga lokaler i huset.

Under våren 2008 kommer arbetet att kraftigt accentueras med målet att ”Närvårdsutveckling i Härnösand” ska invigas under våren 2009.

Information om Närvårdsutveckling kommer kontinuerligt att uppdateras här. 


Tillbaka till toppen