Arbetet med att evakuera svenska medborgare från Libanon pågår för fullt.

2010-08-11 21:48

De hemvändande tas omhand vid ankomst och deras hemkommuner och landsting informeras om behov av stöd och vård.

Vid ankomst till flygplatserna (Arlanda, Landvetter eller Sturup) tas de omhand av ett team för psykosocialt stöd. Listor över personer som anländer från Libanon distribueras till kommunerna via länsstyrelserna.

I dagsläget känner man inte till att svenskar blivit fysiskt skadade så att de är i behov av somatisk sjukvård. De aktuella hemlandstingen kommer i så fall att kontaktas av prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum (PKMC) vid Västra Götalandsregionen. Landstinget Västernorrland har som tidigare nämnts höjt beredskapen.

- Vi är alltid förberedda när det gäller sjukvård. Men när det gäller det här så har vi kontakt med Socialstyrelsen när det kommer folk med flyget som behöver psykisk hjälp eller vård, säger Bo-Anders Öberg, beredskapschef för Landstinget Västernorrland.

Läs mer om arbetet med att få hem och ta omhand svenska medborgare från Libanon på Socialstyrelsens hemsida.


Tillbaka till toppen