Arbetet med att spara 300 miljoner startar

2010-08-11 21:47

Se Landstingsdirektör Sara Ekströms presentation om besparingen via webb-tv.

300 miljoner måste Landstinget Västernorrland spara inom sjukhusvården till 2011. Personal kommer att sägas upp och få lämna landstinget. Det kan i värsta fall röra sig om mellan 700 och 850 medarbetare.

Bakom beslutet ligger en jämförelse med övriga skogslän. Den visar att vården i Västernorrland är 300 miljoner dyrare än vården i våra grannlän.

– En analys visar att större delen av den personal som berörs har ett års uppsägningstid. Det innebär att det krävs ett snabbt tempo om besparingarna ska få effekt redan under 2010, påpekade Sara Ekström i sin presentation för landstingsstyrelsen under tisdagen.

Ledningen tar fram förslag på besparingar inom 16 aktivitetsområden. Bland dessa kan nämnas läkemedel, där man räknar med att spara 10 miljoner kronor. Även akutsjukvård och ambulans berörs av nedskärningen.

- Besparingarna får inte ske på bekostnad av patientsäkerhet och kvalitet, framhöll Sara Ekström för landstingsstyrelsen.
 
Högre medelbemanning
Det arbetar fler personer i vården inom Landstinget Västernorrland jämfört med andra län.

– Det beror främst på två saker. Vi har en högre andel heltidstjänster samtidigt som vi har färre platser på våra avdelningar. Personalen behöver arbeta mer flexibelt och jobba över klinik- och avdelningsgränser. På det sättet kan vi minska behovet av timanställda och övertid.

Dessutom behöver antalet vårdplatser bli färre. Något som ska ske genom effektivare processer och kortare vårdtider.

Nödvändiga besparingar ska finnas med redan i landstingsplanen 2010-2011, som fullmäktige behandlar 11 februari 2009.


Landstingsdirektör SARA EKSTRÖMS PRESENTATION AV PLAN FÖR BESPARINGSARBETET (nytt fönster)

 

För ytterligare information:

Lars Bolin
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Telefon: 0611-800 71


Tillbaka till toppen