Arbetsmedicin Norr i internationellt forskningsprojekt om gruvarbete

2012-10-04 16:37

Under en treårsperiod pågår det internationella forskningsprojektet MineHealth – Hållbar utveckling för gruvarbetares välbefinnande, hälsa och arbetsförmåga i Barentsregionen, vid Umeå universitet. I projektet deltar landstingens organisation Arbetsmedicin Norr (Arbets- och miljömedicin vid de fyra norrlandstingen).

Projektet har tilldelats ca 3 miljoner euro, nära 26 miljoner kronor, för att under en treårsperiod undersöka hur gruvindustrin påverkar de samhällen där verksamheten etableras, till exempel ifråga om sysselsättning och tillgång på bostäder. Vidare studeras de unika arbetsmiljöförhållanden som kännetecknar gruvverksamhet i norr, det vill säga arbete i kallt klimat, påverkan av hand-, arm- och helkroppsvibrationer, luftburet damm, dieselavgaser samt ergonomisk och fysisk belastning. Särskilt uppmärksamhet ägnas åt den ökande andelen kvinnor i gruvverksamheten.

Resultaten från studien ska användas för att skapa en hållbar utveckling för gruvverksamhet, förbättrad skyddsutrustning samt framtagning av läromedel.

Kontaktpersoner
Tohr Nilsson, Arbetsmedicin Norr
(Landstingen i Västerbottens, Norrbottens, Västernorrlands och Jämtlands län) Arbets- och miljömedicin, Sundsvalls sjukhus
060-18 19 27, 070-214 09 55

Lage Burström, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin,
avdelningen för yrkes- och miljömedicin,
Umeå universitet
090 - 785 13 43, lage.burstrom@envmed.umu.se


Tillbaka till toppen