Nationella patientenkäten är genomförd

2012-10-12 11:45

Patienterna i Västernorrland är som i övriga landet mest nöjda med den specialiserade sjukhusvården. Men i Västernorrland är patienterna inom den slutna psykiatriska vården mer nöjda än i de flesta andra landstingen. - Av mer än 30 av 50 frågor har vi ett resultat över genomsnittet och i tio av frågorna har vi bästa eller näst bästa resultatet i jämförelse med andra landsting, säger Marie-Charlotte Sigeman, hälso- och sjukvårdsplanerare Landstinget Västernorrland.

Patienterna tycker att de fått bra information varför de skulle läggas in, bra bemötande, tillräckligt med hjälp av personalen vid oro och ångest/sömnbesvär. Patienterna upplevde också förståelse och respekt från personalen.

Den stora nationella patientenkäten genomfördes i samtliga landsting och regioner under våren 2012. Genomgående har resultaten förbättrats sedan föregående mätning 2010 inom såväl öppen- och sluten specialistsjukvård som inom psykiatrin. Skillnaderna mellan den patientupplevda kvalitén i landstingen är små. Generellt är äldre personer mer nöjda än yngre. Män är något mer nöjda än kvinnor.

Närmare 150 000 patienter inom den specialiserade sjukhusvården varav 3338 patienter i Västernorrland och drygt 25 000 patienter inom den psykiatriska vuxenvården varav 616 patienter i Västernorrland har besvarat enkäten. De har från sin senaste kontakt med vården bedömt bland annat bemötande, förtroende, delaktighet, upplevd nytta och om man kan rekommendera avdelningen eller mottagningen. Bemötande, förtroende får i Västernorrland genomgående bra betyg liksom upplevd nytta och patienterna rekommendera gärna den vård de besökt.

Det är intressant att jämföra sig inom och mellan landsting men viktigast är att använda resultaten till det egna förbättringsarbetet, säger Marie-Charlotte Sigeman.

Läs mer på www.skl.se/nationellpatientenkat 


Tillbaka till toppen