Årets kulturmiljökommun 2015

2015-02-06 10:48

En tävling för att uppmärksamma kommunernas breda kulturmiljöarbete.

Kulturmiljöarbete bedrivs i alla kommuner men på olika sätt. Att kommunerna har ett ansvar för att spara och ta tillvara kulturmiljö är välkänt. Mindre känt är hur kommunerna använder kulturmiljö i arbetet med regional utveckling, attraktivitet och social sammanhållning. Ansvaret handlar om att såväl bevara som använda och utveckla kulturmiljön.

Kommunernas breda kulturmiljöarbete är ett tema i den utvecklingssamverkan som Riksantikvarieämbetet bedriver med regioner, landsting och länsstyrelser i Västra Götaland, Skåne och Västernorrland.

Tävlingens utgångspunkt – de nationella kulturmiljömålen

Fyra nya nationella kulturmiljömål gäller från år 2014. Regering och riksdag har uttalat att de även ska kunna vara vägledande för kulturmiljöarbetet på regional och kommunal nivå. En viktig uppgift är att göra de nya målen kända för aktörerna på kulturmiljöområdet. Anordnandet av en tävling om årets kulturmiljökommun är en del i detta arbete.

  • Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas,
  • Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön,
  • Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser,
  • En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen 

En vinnande kommun 

Tävlingsbidragen ska ha kommit in senast den 30 april 2015 till Riksantikvarieämbetet.

Den vinnande kommunen kommer att utses vid Riksantikvarieämbetets årliga konferens i november – Höstmötet. Efter tävlingens slut publiceras alla bidrag på Riksantikvarieämbetets hemsida.

Mer om Årets kulturmiljökommun (pdf)

Ansökningsblankett Årets kulturmiljökommun (pdf)

Fakta om tävlingen 

Riksantikvarieämbetet i samarbete med Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Landstinget Västernorrland och länsstyrelserna i Skåne, Västra Götaland och Västernorrland vill nu bidra till att lyfta fram hela det värdefulla arbete som kommunerna gör genom att anordna en tävling.

Tävlingen är ett sätt att uppmärksamma att kommunernas kulturmiljöarbete är viktigt och intressant. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte kan goda exempel spridas till andra kommuner och aktörer.

Tävlingen är ett pilotprojekt under 2015 och omfattar därför bara tre län under försöksåret. Kommunerna kan ansöka om att bli årets kulturmiljökommun genom att beskriva insatser och åtgärder som de genomfört och som ligger i linje med de nya kulturmiljömålen som trädde i kraft 2014.


Tillbaka till toppen