Asylhälsovårdens verksamhet vid Paviljongvägen i Sundsvall upphör den 31 mars

2010-08-11 21:48

Från och med den 1 april 2008 erbjuds asylsökande hälso- och
sjukvård vid vårdcentralen där man bor. Detta gäller även Barnavårdscentralen.

 

För frågor om asylsökandes rätt till sjukvård kontakta:
Britt-Marie Nordin tel: 060-18 28 15 eller mobil: 070-311 61 60
e-post: britt-marie.nordin@rvn.se


 


Tillbaka till toppen