Ombyggnationen vid fd Härnösands sjukhus

2010-08-11 21:47

Arbetsområdet är avstängt för allmänheten och personal.


Ombyggnaden för Närvården vid före detta Härnösands sjukhus har inletts. Arbetsområdet är från och med den 6 oktober därför stängt för allmänhet och personal.

Det område som berörs inledningsvis är gamla medicinmottagningen, där det byggs om för Folktandvården.

Arbetsområdet inomhus som är avstängt är markerat och delvis låst. Utomhus inhägnas dessutom området framför gamla ambulansintaget för entreprenörernas materialcontainrar och maskiner.

För besök av arbetsområdet kontaktas Peabs arbetsledare. Peabs platskontor finns vid gamla Psykiatrin, souterrängvåningen från sjösidan.

För övrig information kontakta projektledaren Bo Hultgren på 0611-802 86.


Tillbaka till toppen