BVC uppmärksammar föräldrars alkoholvanor

2011-11-01 16:21

Alkoholkonsumtionen har ökat i Sverige. För att få mer kunskap om alkoholvanor bland småbarnsföräldrar görs en kartläggning bland föräldrar i Västernorrlands län. Under v 45 (7-11 november) uppmärksammas därför alkoholvanorna hos alla föräldrar som besöker barnhälsovården med sina barn.

Efter besöket erbjuds du att anonymt fylla i ett frågeformulär som gäller dina alkoholvanor. Medverkan är helt frivillig, men resultatet kommer att ha betydelse för det fortsatta alkoholförebyggande arbetet inom barnhälsovården.

Tack för din medverkan!

Barnhälsovårdsenheterna i Västernorrlands läns landsting


Vid frågor kontakta:
Anita Niemann, vårdutvecklare
Tfn: 073-056 71 74

Eva-Lena Östholm, vårdutvecklare
Tfn: 070-190 33 81


Tillbaka till toppen