Barn- och ungdomsmottagningen i Härnösand flyttar och byter telefonnummer

2010-09-15 15:58

Från och med måndagen den 4 oktober hittar du barn- och ungdomsmottagningen i nya lokaler på Specialistmottagningen vid Närvård Härnösand (ingång Södra entrén).
OBS! Detta gäller inte Ungdomsmottagningen.

Men redan från måndagen den 13 september kommer vi att samordna telefontiden med Sundsvalls barn- och ungdomsmottagning.

Nytt telefonnummer: 0611-18 12 25
Telefontid: måndag-fredag kl. 08.00-15.00


Tillbaka till toppen