Bäst i Sverige på minskning av sömnmedel

2010-08-11 21:47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Användandet av sömnläkemedel minskar mest i landet i Västernorrland: Drygt sex procent. Störst är minskningen bland personer över 75 år som bor på särskilda boenden.

Landstinget Västernorrland och kommunerna i länet har också under de senaste tre åren arbetat aktivt för god sömn utan sömnpreparat i projektet Sömn för liv och hälsa.

De bästa resultaten kommer från läkemedelsräkningen på särskilda boenden. I mätningar under januari till oktober i år, jämfört med samma period i fjol, visas en markant minskning i Västernorrland. Det handlar om drygt elva procents minskning!

På andra och tredje plats i landet, när det gäller minskning av sömnläkemedel för äldre, kommer Hallands och Uppsala län, som båda ligger straxt under Västernorrlands resultat. Kalmar län var enda länet i riket som ökade sin förbrukning av sömnmedel bland äldre. De ökade med lite drygt två procent.

Även när det gäller minskningen av sömnmedel totalt i alla åldrar, är minskningen störst i Västernorrland, drygt sex procent. Även här ligger Uppsala strax efter. Här har dock hälften av länen ökat användningen av sömnmedel. Bland dem finns Jämtland och dessutom Norrbotten, som ligger näst sämst med en ökning på nära sex procent.

Avslutningsseminarier

Vid två seminarier – ett i Härnösand och ett i Sundsvall – avslutades det sömnprojekt som pågått.

– Det innebär dock inte att vi slutar jobba med frågorna, underströk projektledaren Johannes Dock.

Projektet startade 2007 och var inspirerat av arbeten i Uppsala med sömnskolor och sömncirklar.

– Projektet har hos oss lett till att det i alla kommuner är pensionärsorganisationer som startat studiecirklar om sömn utan sömnmedicin, säger Johannes Dock.

Dessutom har fem vårdcentraler i länet haft sömnskolor och flera är intresserade.

Var imponerad

Lena Leissner från sömnenheten på universitetssjukhuset i Örebro höll också föredrag vid avslutningarna. Hon var med även när projektet startade.

– Jag är imponerad över det som åstadkommits här på så kort tid, påpekade hon.

Leissner berättade att mycket av det som upplevs som sömnproblem hos äldre är en orealistisk förväntan hur man ska sova.

– Äldre ska inte sova som när de var 25 år. Behovet av djupsömn minskar och man vaknar fler gånger per natt och tidigare på morgonen, konstaterade hon.

För gott om tid

De här förändringarna ska inte medicineras bort, som det ofta sker i dag. Hos många spelar också ofta förekommande tidningsartiklar in, med uppgifter om att det är farligt för hälsan att sova mindre än sex timmar.

Hon noterade också att ”många äldre har alltför gott om tid att gå och lägga sig” samt att tupplurar på dagen, som äldre kanske ofta tar, kan vara helt förödande för nattsömnen. i alla fall om man har problem.

                                     Text: Kåge Wiklund och Lotta Bovidsson


Tillbaka till toppen