Bättre läkarintyg för säkrare sjukskrivningar ger 2,7 miljoner till Västernorrland

2014-05-05 11:52

Nu är resultatet klart för den del av Sjukskrivningsmiljarden 2013 som handlar om kvaliteten i läkarintyg. Landstinget Västernorrland har förbättrat sitt resultat och får därför 2,7 miljoner av de statliga medlen.

Den senaste granskningen, av totalt 9 979 läkarintyg, visar att andelen intyg av god kvalitet fortsätter att öka. I Västernorrland var 56,7 procent av intygen godkända, och det innebär en nionde plats bland landstingen nationellt. Det är en förbättring sedan 2012 då vi uppnådde 52,8 procent.

Om sjukskrivningsmiljarden

Sjukskrivningsmiljarden är en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten för att utveckla kvalitet och effektivitet i sjukskrivningsprocessen.

Försäkringskassan har uppdraget att följa upp och betala ut sjukskrivningsmiljarden. Totalt får landstingen dela på 100 miljoner kronor för förbättringsarbetet.

En del av granskningen handlar om att följa upp kvaliteten på läkarintygen. Läkarintyg är viktiga underlag när Försäkringskassan ska bedöma om rätten till sjukpenning och även för att stödja en enskild persons väg till återgång i arbete.


Tillbaka till toppen