Bättre levnadsvanor för alla på Hälsocentralen Sollefteå

2015-01-14 08:00

Många sjukdomar kan förebyggas med ett sundare levnadssätt. Hälsocentralen Sollefteå samarbetar med Österåsens hälsohem och Sollefteå kommun för att hjälpa patienterna att förbättra sina levnadsvanor.

Ett sundare liv handlar till exempel om motion, vikt, alkohol- och tobaksvanor. På hälsocentralen finns flera olika stödgrupper som hjälper patienter att hitta bättre levnadsvanor.

– Patienterna möts inte av några pekpinnar utan får hjälp och stöd med att se över sina vanor, säger Eva Billberg, verksamhetschef för Hälsocentralen Sollefteå.

Hjälp att gå ner i vikt

För de patienter som vill gå ner i vikt finns gruppen ”Bli mat- och motionssmart”. Ninni Engblom, kostvetare på Österåsens Hälsohem, kommer regelbundet till hälsocentralen för att prata om kost och motion med gruppen.

– Deltagarna får hjälp att väga sig, kolla midjemåttet och att föra kost- och motionsdagbok. Två grupper pågår just nu och fler kommer att starta, berättar Eva Billberg.
– Patienter kan också få fysisk aktivitet utskrivet på recept av läkare, distriktsköterska eller sjukgymnast.

Stöd för alla med beroende

En förmiddag i veckan finns Lena Johansson från Vita villan, Sollefteå kommuns öppenvård, på hälsocentralen för alla som vill prata om sina eller anhörigas problem med beroenden till exempel alkohol eller spel.

– Det här är en service som vi erbjuder alla kommunens invånare. Vi för inga journaler och har ingen skyldighet att anmäla till socialtjänsten. Man kan vara anonym fullt ut, säger Lena Johansson.


Tillbaka till toppen